ClickCease

Hva burde man tenke på når skal gå til innkjøp av håndterminaler? Stadig flere bedrifter ønsker å benytte seg av mobil teknologi for å øke effektiviteten. I hastverket med å ta i bruk de kommersielle fordelene, ser vi litt for ofte bedrifter som kjøper feil hardware til deres behov. Da klarer man ikke realisere de fordelene man ønsket i utgangspunktet og avkastningen på investeringen blir lavere enn forventet.

På grunn av den lave prisen til forbrukerenheter, velger noen selskaper å kjøpe dette i stedet for håndterminaler. Realiteten er imidlertid at forbrukerenheter koster mer i lengden. De er heller ikke designet for å tåle påkjenningene i et kommersielt miljø. Det er andre faktorer som bør tenkes på før man tar en endelig avgjørelse.

En person skanner en pakke med en Zebra TC58 som viser en mobil dimensjoneringsapplikasjon.

1. Bruk og miljøkrav

Den fysiske robustheten til en mobil enhet er viktig, spesielt når den skal brukes under tøffe industrielle forhold som et lager eller en fabrikk. Enhetene må tåle mange fall, høye temperaturer og støv eller skitt. På et sykehus må mobile enheter lages i en spesiell plast som hemmer spredning av bakterier og er motstandsdyktig mot kjemiske desinfeksjonsmidler. I tillegg må bedrifter forstå hvordan brukere vil bruke enheten og forutse eventuelle problemer som kan oppstå. Hvis for eksempel en arbeider har på seg hansker mens hen bruker en mobil enhet, eller må bære gjenstander med begge hender til enhver tid, finnes det gode løsninger til akkurat dette.

Håndterminalers robusthet varerier fra modell til modell. Men utvalget er stort. Velg mellom lett robuste enheter som passer i et butikkmiljø som f.eks. Zebra TC22, til håndterminaler som er laget for industrielle og andre krevende områder som f.eks. Zebra TC73. Hvis du er i tvil kan du sjekke håndterminalvelgeren vår, eller ta direkte kontakt.

 

2. Krav til strekkodelesing

Strekkoder finner du overalt. Som bedrift burde man undersøke hvor ofte og hvor mange strekkoder som skal skannes. Hvis dine mobile enheter må lese mange strekkoder eller til og med RFID-brikker hver dag, blir hastighet og presisjon de viktigste tingene å tenke på. Andre ting er om du kan skanne 2D strekkoder som QR. Dette blir mer og mer populært da QR-koder kan inneholde mer informasjon enn tradisjonelle strekkoder.

Håndterminaler har integrert strekkodeleser. Disse kommer med mange forskjellige funksjoner hvorav de viktigste er mulighet for å lese 1D/2D, ultrasmå strekkoder, strekkoder på lang avstand, og ikke minst hvor raskt de klarer å lese. Se vårt utvalg av håndterminaler i nettbutikken.

 

En person bytter batteri på en Zebra TC78 håndterminal i kraftig regn.

3. Batterikapasitet

Batterikapasiteten til en mobil enhet har mye å si for bruken. Ulike bedrifter vil ha varierende behov når det kommer til batterier. En mobil enhet kan for eksempel brukes av flere brukere på tvers av flere skift, eller være på farten og mangle konstant tilgang til en ladeløsning. Her mangler forbrukerenheter rett og slett løsninger for en effektiv arbeidshverdag. Håndterminaler kommer alltid med svært gode batteri- og ladeløsninger. Se blant annet tilbehørsguiden til Zebra TC53 for utvalget til denne håndterminalen.

 

 4. Brukervennlighet

Bedrifter må også undersøke om den nye flåten av enheter er enkel å ta i bruk for sine ansatte. Det er varierende ferdighetsnivåer hos alle og brukervennlighet vil gjøre implementering enklere. Det er spesielt viktig for bransjer med mange midlertidige eller sesongansatte. Riktig valg av formfaktor og operativsystem kan spare opplæringstid, slik at arbeidere raskere kommer i gang.

Alle håndterminaler kommer med Android som standard. Brukergrensesnittet burde være kjent for de aller fleste. Berøringsskjerm, tastatur med mer er allerede innlært og man kan hoppe rett inn i bruken. Med et MDM-system kan man til og med låse ned håndterminalen slik at kun apper som skal brukes er tilgjengelig. SOTI MobiControl er et godt eksempel på et MDM-system du kan lese mer om her.

 

En Zebra TC53 lades i en dokkingstasjon på en salgsdisk ved siden av en strekkodeleser.

5. Sikkerhet

Konsekvenser av et potensielt sikkerhetsbrudd på mobile enheter må også vurderes. Selv om sikkerhet kan ha begynt med et smalt fokus på kredittkort eller personlig helseinformasjon, omfatter den nå et langt bredere spekter. All informasjon om kundene og virksomheten din er nå verdifull informasjon for hackere.

Valg og konfigurasjon av Mobile Device Management (MDM), policyformulering, håndheving og opplæring, samt egenskapene til enheten du velger, er alle nødvendige for å sikre dine mobile enheter på en best mulig måte.

Nordic Mobility bruker SOTI MobiControl og 42Gears. Dette er solide MDM-systemer med all funksjonalitet du trenger for å sikre dine håndterminaler.

 

 6. Administrasjon, kontroll og support

Noe av meningen med å rulle ut mobile enheter til de ansatte er for å gjøre hverdagen til IT-avdelingen enklere. Det er viktig å ha kontroll på enhetene fra sentralt hold, inkludert oppgraderinger, oppdateringer og feilsøking. Uten et effektivt MDM-system vil de ansatte finne egne løsninger, eller stole fullt og helt på en-til-en hjelp fra brukerstøtte.

Med MDM-løsningene til SOTI og 42Gears kan man effektivt og enkelt administrere håndterminaler. Les mer her. Disse løsningene har spesielt fokus på håndterminaler og Enterprise Mobility.

 

En arbeider i fabrikk med hjelm skanner komponenter på et produksjonsbånd med en Zebra TC73 håndterminal.

7. Service- og supportavtaler

Vedlikehold av enhetsparken krever rask respons på reparasjoner, erstatningsalternativer som er kompatible med eksisterende programvare, oppgjørsordninger og omfattende reparasjonsdekning uten spørsmål.

Det er viktig å estimere sannsynligheten for enhetsfeil og deres innvirkning på virksomheten og kundeservicenivået, etterfulgt av utformingen av en supportplan som kan begrense disse risikoene.

Produsenter av håndterminaler har alltid gode service- og supportplaner fra 1 – 5 år. Les mer om Zebra OneCare her.

 

8. Livssyklusstyring

Konstant utskifting til nye modeller eller stadige oppdateringer kan resultere i en flåte av enheter bestående av mange variabler. Dette vil gjøre forvaltning unødvendig komplisert og kostbar.

Nyere modeller av en enhets tilbehør og ladere er kanskje ikke kompatible med eldre modeller, noe som krever ytterligere kjøp og enda flere kostnader.

Håndterminaler følger gjerne en salgssyklus på 4 år, deretter ytterligere 4 års service- og support. Det betyr 8 års levetid og vil gjøre administrasjon og forvaltning  mye enklere.

 

To arbeidere i refleksvester bruker Zebra TC53 med pistolgrep for å skanne strekkoden på en innpakket pall i et lager.

9. Total eierskapskostnad (TCO)

Til tross for den lavere, innledende anskaffelseskostnaden, kan forbrukerteknologi resultere i mye høyere totale eierkostnader (TCO) når utgiftene til ekstra tilbehør og periferiutstyr, rask foreldelse og sannsynlig nedetid er inkludert.

Selv om du bare trenger å supplere forbrukerteknologi for å oppnå ett enkelt krav, for eksempel strekkodeskanning, vil du pådra deg betydelige kostnader. Ifølge eksperter, øker forbrukerbaserte smarttelefoner TCO med opptil 50 prosent sammenlignet med robuste håndterminaler. De faktiske utgiftene ved å distribuere mobilitet strekker seg langt utover enhetens opprinnelige kjøpspris.

 

10. Kontinuitet

I løpet av 18 til 24 måneder blir som regel forbrukerteknologi foreldet. Noen ganger følger tilbehør samme utvikling. Til sammenligning har håndterminaler en livssyklus som er minimum fem år eller lenger. Når det gjelder sikkerhetsoppdateringer til OS, utløper dette etter 36 måneder. Betydelig mindre enn de 5 årene med levetid som kreves av de fleste organisasjoner. Hvis en enhets operativsystem ikke lenger distribuerer sikkerhetsoppdateringer eller gir sikkerhetshjelp, blir den sårbar for uventede sikkerhetstrusler. På den andre siden kan Android-baserte håndterminaler abonnere på OS-tjenester som forlenger enhetens levetid. På sikt reduserer dette også TCO.

 

En ansatt i rød skjorte bruker Zebra TC53 som viser et butikkart, i en matbutikk.

For å konkludere ser det ut til at enheter av forbrukerkvalitet i utgangspunktet gir mest verdi, ettersom enhetene i seg selv er betydelig billigere enn deres kommersielle konkurrenter. Imidlertid tar bedrifter ofte ikke hensyn til de uventede vanskelighetene og de skjulte utgiftene som kan oppstå ved å velge en enhet som ikke er beregnet på bedriftsbruk. Å investere i mobil bedriftsteknologi er utilstrekkelig for å sikre økt produktivitet, effektivitet og kundeservice.

Bedrifter må velge passende enheter for sine operasjoner; først da kan fordelene generere avkastning på investeringen. Ved å velge spesialbygd mobilteknologi, vil du ha større kontroll over funksjonene du ønsker og vil kunne skreddersy enheten din til de unike behovene til virksomheten din.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste oppdateringene!