ClickCease
15

MARS, 2019

Det finnes flere forskjellige forvaltningsalternativer i Android Enterprise. Dette gir størst mulig fleksibilitet for din bedrift.

Android Enterprise

Android Enterprise het tidligere Android for Work og ble lansert i 2014 da Google så nødvendigheten av å forvalte og administrere mobile enheter for bedrifter. I 2018 ble det relansert som Android Enterprise og vil være standarden i overskuelig fremtid. Android Enterprise ble laget for å få et standard sett med funksjoner i Mobile Device Management-systemer, på tvers av produsenter. Om man bruker Sony, Zebra Technologies, Honeywell eller Samsung, skal man få samme opplevelse rundt forvaltningen. Med Android Enterprise får man flere alternativer for operasjonsmodus som burde passe de aller fleste situasjoner.

Android mobiltelefon med Android Enterprise aktivert og work profile synlig

Work profile

Med work profile kan man skille helt og holdent mellom private apper, og apper for jobb. De ansatte kan bruke enheten som de vanligvis ville gjort da alle apper og innstillinger er lagret på den primære profilen. Work profilen er lagret på et separat område på enheten, som du som administrator har full kontroll over. Du velger hvilke apper som skal ligge her, når de skal pushes, om de er obligatoriske eller ikke, med mer. Administrator har ikke innsyn i privat profil, du kan med andre ord kun se work profile, ikke privat profil. Work profile passer best for BYOD (Bring Your Own Device).

Fully managed

Om man ønsker full kontroll over hele enheten kan man bruke fullly managed. Da har man som administrator alle tilganger til å endre innstillinger, håndheve sikkerhetsregler og fjerne, eller installere apper. Man kan fjernstyre og se alt som skjer på skjermen, installere sertifikater og få tilgang til filsystemet. Fully managed brukes som regel på enheter som kun skal brukes til arbeid.

Android mobiltelefon med Android Enterprise i Fully Managed modus

Fully managed med work profile

I Norge er fully managed med work profile det mest populære alternativet for kontorarbeidere, og tilbyr det beste fra work profile og fully managed. Som administrator har du tilgang til å håndheve sikkerhetspolicyer, fjernslette enheten, spore enheten, installere apper, fjerne apper, legge til restriksjoner med mer. Alt jobbrelatert er lagt til work profile, slik at den ansatte får et eget privat område, og et annet for arbeid. Begge deler er separert for maksimal sikkerhet.

Dedicated

Dedicated passer best for dedikerte enheter som har en, eller få funksjoner. Typiske eksempler er kiosker kunder skal bruke, PDAer som brukes til varebestilling i butikker, eller PDAer som brukes til plukking på lager. Man har full kontroll over hele enheten, som i tillegg blir låst ned i kioskmodus for å hindre tilgang til funksjoner og apper, med mindre de er eksplisitt tillatt av administrator.

Zebra Technologies TC77 i Android Enterprise Dedicated modus

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste oppdateringene!