ClickCease
20

MARS, 2019

 Android Enterprise gir deg flere mulighet for å innrullere enheter. Valget mellom QR-kode, NFC, MDM-token eller Zero-touch gir deg fleksibilitet!

Android Enterprise

I 2018 ble det relansert som Android Enterprise og vil være standarden i overskuelig fremtid. Android Enterprise ble laget for å få et standard sett med funksjoner i Mobile Device Management-systemer, på tvers av produsenter. Om man bruker Sony, Zebra Technologies, Honeywell eller Samsung, skal man få samme opplevelse rundt forvaltningen.

Med Android Enterprise får man flere alternativer for hvordan man skal innrullere PDAer i ditt MDM-system.

QR-kode

QR-kode

Når man starter opp en helt ny Android-enhet, eller etter en tilbakestilling av fabrikkinnstillinger, vil man alltid komme til velkomstskjermen. Her skal man vanligvis legge til Google-konto, koble opp mot et trådløst nettverk med mer. Om man bruker Android Enterprise kan man skanne en QR-kode på velkomstskjermen og hele enheten blir satt opp automatisk.

NFC

På samme måte som med QR-kode, kan NFC gjør innrulleringsprosessen enkel og rask. Ved å bruke NFC, og berøre en “Master” Android-enhet med en “Slave” Android-enhet, vil slaven hoppe over velkomstskjermen og bli satt opp helt automatisk. Om man ikke ønsker å bruke en “Master”, kan man med enkle grep programmere en NFC-brikke og få samme funksjonalitet.

Android telefon med Android Enterprise Work Profile med jobbapper skillt fra øvrige apper
Android Enterprise MDM-token skjerm fra velkomstguiden til en ny mobiltelefon

MDM-token

Med et MDM-token er man ikke avhengig av en QR-kode, eller tilgang på en “Master” Android-enhet. Nå trenger man kun å vite en kode. Man går gjennom velkomstguiden som vanlig, kobler opp mot et trådløst nettverk. Når man får spørsmål om hvilken Google-konto man ønsker å koble denne enheten mot, skriver man inn MDM-tokenet alt ettersom hvilket MDM-system man har.

Zero-touch

Med Zero-touch har din leverandør lagt inn IMEI-nummeret til Android-enheten hos Google. Så fort Android-enheten får kontakt med internett, vil den kontakte Google, få de korrekte innstillingene, og innrulleres i ditt MDM-system. Zero-touch er ikke zero-touch helt ennå. Målet er sluttbruker kun skal trenge å pakke opp og slå på enheten, resten skal være automatisk. Zero-touch er ikke helt der ennå, man blant annet må koble opp mot et WiFi-nettverk manuelt. Men forhåpentligvis vil dette bli bedre i tiden som kommer.

Android Enterprise på en mobiltelefon som bruker Fully Managed forvaltningsmodus

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste oppdateringene!