ClickCease

IP to URL

IP to URL

IP to URL

Bedrifter med mange lokasjoner kjører gjerne lokale webtjenester for hvert enkelt sted. Mange av disse bedriftene opplever det som en utfordring å få sine trådløse enheter til å koble seg til den riktige lokale tjenesten.

Nordic Mobilitys «IP to URL» løser denne utfordringen på en enkel og brukervennlig måte. «IP to URL» er en app som bruker den trådløse enhetens lokale IP til å sende brukeren til korrekt sted. Appen er dynamisk og kan brukes overalt. Dermed kan du sende utstyr til hvilken som helst av dine lokasjoner, og den vil forstå hvor den er og koble seg til korrekt webtjeneste.

Finner automatisk lokale webtjenester

Dirigerer bruker til korrekt URL basert på IP

Starter nettleser med korrekt URL

Dynamisk - kan brukes overalt

Rett URL til rett lokasjon

Hvordan

Automatiserte prosesser sparer tid for bedriften

«IP to URL» er i dag den eneste automatiserte metoden for å få en PDA til å oppdage og koble seg til lokale webservere. Ved å sørge for at ditt utstyr er koblet til rett server, har dine ansatte til enhver tid tilgang til relevante data som kun er tilgjengelig fra deres lokale IP-adresse. Dette bidrar til en effektivisert arbeidshverdag.

Alternativet vil være å gi de ansatte instruksjon i hvordan å koble seg på den lokale serveren manuelt. I mange tilfeller vil dette imidlertid føre til flere supportsaker, mer arbeid og tid brukt på opplæring som kunne vært brukt på andre ting.

Hvordan fungerer IP to URL

«IP to URL» finner enhver lokal tjeneste som kjører innenfor IP-rangen til terminalen. IP to URL kjører lokalt på terminalen, trenger kun å bli installert, deretter gjør algoritmene den er bygget på resten. Per i dag er dette den mest elegante løsningen å få lokale tjenester på en enkel måte. Alternativet er å la brukere skrive inn URLen de ønsker, men dette resulterer gjerne i telefoner til brukersøttte, eventuell opplæring, brukerdokumentasjon med mer. En annen måte er å lage en lockdown per butikk i MDM-systemet , for eksempel med SOTI MobiControl, men det er også upraktisk på grunn av antall lokasjoner.

 

Kontakt

Ta i bruk

Ønsker du å ta i bruk «IP to URL»?

«IP to URL» er kun tilgjengelig for nedlasting og kjøp via Nordic Mobility AS. Appen er gratis for alle Mobile Device Management-kunder. Øvrige kunder betaler 3,- i måneden per enhet. «IP to URL» er kompatibel med Android KitKat og oppover.

Vi utvikler stadig flere nytteapper med tanke på bedrifter. Find My Device er en MDM-basert lokaliseringsapp. Begge har store installasjonsbaser og er under kontinuerlig utvikling. Sjekk også vår nettbutikk for oversikt over alle produkter.

 

REFERANSER

Hva andre sier om oss

Med hjelp fra Nordic Mobility har vi strømlinjeformet våre daglige operasjoner, utrullinger og opplever økt effektivitet.

Pål Hamborg

NorgesGruppen

Nordic Mobility har laget og designet vår MDM-løsning basert på SOTI MobiControl. Dette løste de på en meget god måte, noe som har gitt oss en ny hverdag i forhold til tidligere.

Knut Rognhaug

Coop Norge SA

Nordic Mobility is one of the most experienced companies in the Nordics. Their knowledge of our product portfolio is impressive.

Stefan Spendrup

SOTI

Vi har fått hjelp av Nordic Mobility i forbindelse med vårt MDM-system SOTI MobiControl. De har laget alt fra staging, til mappe- og profiloppsett på en god og smart måte.

Christopher James Hermanstad

Avinor

Kontakt oss i dag

Kontor

Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo

Ring oss

310 95 005