ClickCease

27

 OKTOBER, 2020

Kostnader til Enterprise Mobility Management er en vanlig bekymring blant beslutningstakere. Vi lever i en verden der mobile enheter er overalt. Så mye som 3,5 milliarder mennesker i verden eier en smarttelefon. Dette  tallet skaper et enormt marked, og samtidig forventninger til funksjonalitet. Beslutningstakere må hele tiden vurdere kostnaden med mobile applikasjoner og økosystemene rundt.

Enterprise Mobility Management hjelper bedrifter å øke effektivitet, bedre produktiviteten og kundetilfredshet. Men aller viktigst, det har blitt en kostnadsreduserende faktor. Mange selskaper identifiserer Enterprise Mobility Management som et nødvendig verktøy for strategisk og effektiv drift.

Noen bedriftsledere bruker imidlertid et vanlig argument mot Enteprise Mobility Management. De ser det som en ekstra kostnad på toppen av investeringen som er gjort i hardware. Det kan være utfordrende å forstå man trenger godt vedlikehold av hardware for effektiv drift.

Enten det er COPE, hybrid eller BYOD, står telefonabonnement ofte for en betydelig kostnad. I tillegg må man sørge for reparasjoner og sikkerhet på enhetene som blir brukt i bedriften.

Prisen på Enterprise Mobility Management vil vise en kortsiktig økning i kostnad. Heldigvis kan den langsiktige kostnadsbesparelsens med enkelhet forsvares. Det er derfor mange selskaper sier Enterprise Mobility Management betaler for seg selv. Ved å effektivisere daglige operasjoner til å forbedre effektiviteten, vil kostnader reduseres. Vi har spesialisert oss på SOTI MobiControl. Les mer her.

Nærportrett av en forretningsmann som ser framover med et nettbrett i hendene administrert av Enterprise Mobility Management for å spare kostnader

Kostnader Enterprise Mobility Management – fem faktorer som reduserer

1. Skreddersys til din bedrift

Noen beslutningstakere anser Enterprise Mobility Management (EMM) som noe i tillegg, eller på siden av vanlige driftssystemer. Misforståelsen om at EMM bare stjeler fra bunnlinjen er et vanlig argument. Blue Hill Research så derimot uadministrert mobilitet i et selskap kan være 30 prosent dyrere.

Hvorfor?

Man kan i hovedsak spore det tilbake til det uadministrerte miljøets kostnader til support og nedetid. Det omfatter også andre strategiske mangler ved daglige rutiner som reduserer effektiviteten og produktiviteten. Studien bemerker videre – en godt administrert flåte av mobile enheter vil redusere de månedlige kostnadene totalt sett, kontra et uadministrert miljø.

 

2. Forbedrer driftseffektivitet over tid

Det første året med EMM gir en betydelig kostnadsreduksjon. Men denne besparelsen er ikke begrenset til førstegangs bruk. Over tid forbedres den generelle administrasjonen som hjelper bedrifter med å redusere kostnader til blant annet oppgraderinger.

Blue Hill mener den gjennomsnittlige virksomheten kan spare 220 000,- på Enterprise Mobility Management på 1000 enheter. Disse bedriftene kan kutte ytterligere 100 000,- det andre året. Det tredje året kan det senkes til rundt 20 000,-. Tallene er basert på et statisk oppsett som ikke blir endret. Endrer man oppsettet, ved å for eksempel rulle ut en ny applikasjon, eller oppgradere operativsystemet, øker besparelsene.

De årlige besparelsene er kostnadsreduksjonen som finner sted i løpet av samme år. Når det tredje året er over har man spart 340 000,-. Det er et betydelig skifte fra der det begynte da det ble implementert. Dette er en kostnadsbesparelse virksomheter kan regne med om man fortsetter med EMM. Om man introduserer ny hardware, eller setter i gang andre prosjekter, øker kostnadsreduksjonene. Dette fordi infrastrukturen allerede er på plass.

EMM, og kalt Mobile Device Management,er en betydelig og virksomhetsomfattende eiendel for bedrifter. Men hvis det ikke gjøres riktig, kan det forårsake flere problemer enn nytte. For å holde kostnadene under kontroll, og akselerere virksomheten, må man gå for en omfattende løsning med all funksjonalitet.

“For å holde kostnadene under kontroll, og akselerere virksomheten, må man gå for en omfattende løsning med all funksjonalitet”

3. Reduserer IT-kostnadene på mobile enheter

Bruken av Mobile Device Management hjelper bedrifter å generere en solid avkastning. Les om 5 fordeler med Mobile Device Management her. Den modne teknologien kan redusere IT-kostnadene betydelig og spare utgifter. Mange studier på Enterprise Mobility har fremhevet dens evne til å redusere kostnadene for administrasjon og forvaltning. I de fleste tilfeller kan man regne med en ROI på 210% i løpet av tre til fire år. Desto mer kompleks løsning man trenger, desto høyere ROI.

Estimatet til ROI:

• 20 prosent på telefonabonnement
• 50 prosent på interne IT ressurser
• 40 prosent på langsiktig sparing på telefonabonnement (andre og tredje år)
• 100 prosent på brukerstøtte, forvaltning og administrasjon

 

4. Begrenser kostnadene for nedetid

Dårlig utnyttelse av nettverket og problemer med tilkobling er en ledende årsak til problemer på mobile enheter. Det kan føre til 3 timers nedetid per gang i gjennomsnitt. Blir en ansatt forstyrret av en dårlig fungerende app, per skift, kan det oversettes til 200 000,- i tapt produktivitet per arbeider, per år. Dette er et betydelig tap selskaper med store nettverk må håndtere.

Enterprise Mobility Management tilbyr flere former for feilsøking for å minimere nedetid. Den skreddersydde teknologien inkluderer fjernstyring av de fleste enheter. Det gjør det effektivt å rette feil, både aktivt og proaktivt.

Enterprise Mobility Management gjør det ikke bare mulig å redusere nedetid, men sørger for en behagelig hverdag for dine arbeidere. På denne måten kan de fokusere på oppgavene de har fått tildelt, ikke bruke tid på apper eller nettverk som ikke fungerer.

Selektivt fokus på forrettningsfolk som peker på et nettbrett administrert med Enterprise Mobility Management for å spare kostnader

5. Reduserer kostnadene ved å utvikle tilpassede apper

Å utvikle en tilpasset app for et selskap er en tidkrevende prosess. En bedrift trenger minst fem til seks måneder, betydelige budsjetter, og lange testperioder. En fersk undersøkelse har vist at 64 prosent av bedrifter har etterslep av applikasjonsutvikling.

Administrasjon av mobile enheter i bedrifter kan gjøre det mulig å designe apper effektivt. De trenger ikke spesialiserte ressurser for å bygge et program. Det kanadiske selskapet SOTI har laget SOTI Snap. SOTI Snap er et Rapid App Development system som gjør det mulig å lage enkle apper via drag-and-drop. Disse blir deretter enkelt rullet ut til dine enheter via få tastetrykk.

Asiatisk mann med briller jobber på smarttelefon og nettbrett administrert av Enterprise Mobility Management for å spare kostander

Bunnlinjen

Samlet sett gjør Enterprise Mobility Management det mulig for bedrifter å forbedre forretningskritisk mobilitet. De kostnadsreduserende faktorene vi har snakket om, hjelper bedrifter å senke langtidskostnader. Det er årsaken EMM er et nødvendig verktøy for alle bedrifter med mobile enheter.

“Samlet sett gjør Enterprise Mobility Management det mulig for bedrifter å forbedre forretningskritisk mobilitet”

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste oppdateringene!