ClickCease

Flåtestyring av telefoner, også kjent som Mobile Device Management (MDM), blir stadig mer populært innen helsesektoren, særlig i hjemmesykepleien, på eldresenter og i andre velferdsteknologiske tjenester. Ved å administrere og forvalte telefoner, låse dem i kioskmodus og gi tilgang til nødvendige apper som telefon, SMS og velferdsapper, kan MDM og flåtestyring bidra til økt effektivitet og pasientsikkerhet.

Fordelene med flåtestyring av telefoner i helsesektoren og kommuner

Mobile Device Management gir helsesektoren en rekke fordeler. En viktig funksjon er kioskmodus, der telefonene låses i en modus der kun nødvendige apper er tilgjengelige. Dette reduserer risikoen for feilbruk og øker fokuset på arbeidsoppgaver. MDM gir også et enkelt, automatisert og effektivt førstegangsoppsett av telefoner, noe som sparer tid og ressurser.

Flåtestyring av telefoner gir mulighet til å sende meldinger direkte til telefonene, noe som forenkler kommunikasjonen mellom administrasjon og ansatte. Det gjør det enkelt å distribuere og oppdatere nødvendige apper på telefonene og gir kontroll over telefonenes WiFi-tilkobling og operativsystem-oppdateringer, noe som sikrer stabil drift og ytelse.

Flåtestyring av telefoner i helsesektoren og kommuner tilbyr også flere andre fordeler. Fjernstyring gjør det enkelt å yte fjernsupport til brukere, noe som sparer tid og reduserer nedetid. MDM-løsninger gir dessuten full oversikt over alt utstyr, noe som gjør det enklere å administrere og vedlikeholde enhetene. Arbeidsflater kan enkelt lages spesifikt per lokasjon, arbeidsområde eller til og med per telefon, og MDM-løsninger kan integreres med Microsoft 365 for økt samhandling og produktivitet. Nordic Mobility bruker SOTI MobiControl – et av de mest funksjonsrike og fleksible MDM-systemene i markedet i dag.

 

Lege med ansiktsmaske snakker med eldre kvinnelig pasient

Bruksområder og eksempler på flåtestyring av telefoner

MDM og flåtestyring har blitt iverksatt i en rekke helseinstitusjoner og kommuner for å forbedre effektiviteten og kvaliteten på tjenestene. Se en oversikt over de kommunene Nordic Mobility har levert til i våre referanser. Telefoner med MDM kan for eksempel brukes av hjemmesykepleiere for å administrere pasientbesøk, motta viktige varsler og oppdateringer, og få tilgang til pasientinformasjon og medisinske ressurser.

 

Sykepleier viser kvinne informasjon på nettbrett styrt av flåtestyring og Mobile Device Management

Utfordringer og barrierer ved implementering

En utfordring ved implementering av MDM og flåtestyring er valget av riktig MDM-system. Rimelige og enkle MDM-løsninger kan mangle funksjonalitet og fleksibilitet, noe som kan føre til begrensninger i bruksområdene. Vi har levert SOTI MobiControl, et av de mest fleksible MDM-systemene tilgjengelig i dag, til alle våre kunder innen helsesektoren. Det er viktig å velge et MDM-system som er tilstrekkelig fleksibelt og funksjonelt for å møte de unike behovene og kravene i helsesektoren og kommunene.

 

Bilde av et skrivebord med telefon, PC og nettbrett styrt av flåtestyring og Mobile Device Management.

Fremtidige trender og muligheter for flåtestyring av telefoner i helsesektoren og kommuner

Nye teknologiske utviklinger og trender innen MDM og flåtestyring kan ha stor innvirkning på helsesektoren og kommunene. Noen av de mulige trendene og mulighetene inkluderer økt bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring, som kan integreres i MDM-systemer for å forbedre effektiviteten, sikkerheten og tilpasningsevnen til flåtestyring av telefoner. Vi vil også se forbedret personvern og datasikkerhet, ettersom MDM-løsninger vil fokusere mer på å styrke personvern og datasikkerhet for å møte økende krav og reguleringer innen helsesektoren og kommunene.

Fremtidige MDM-systemer vil sannsynligvis ha enda bedre integrasjon med andre teknologier og systemer som brukes i helsesektoren, slik at de kan samarbeide sømløst og skape et mer effektivt arbeidsmiljø. Større fokus på brukervennlighet og tilpasningsevne kan også forventes, ettersom MDM-løsninger vil fortsette å utvikle seg for å bli mer brukervennlige og tilpasningsdyktige til de unike behovene til ulike helseinstitusjoner og kommuner, slik at de enkelt kan iverksettes og brukes av personalet. Les mer om trender innen Mobile Device Management her.

 

Sykepleier snakker med eldre pasient mens hun holder et nettbrett styrt av flåtestyring og Mobile Device Management

Flåtestyring av telefoner ved hjelp av Mobile Device Management har mulighet til å forvandle helsesektoren og velferdsteknologi ved å forbedre effektiviteten, pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenestene som tilbys. Ved å velge riktig MDM-system, som SOTI MobiControl, og holde seg oppdatert om fremtidige trender og muligheter, kan helseinstitusjoner og kommuner dra nytte av denne voksende teknologien for å tilby bedre og mer bærekraftige tjenester for pasienter og innbyggere.

Ta kontakt i dag for mer informasjon om flåtestyring i helsesektoren.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste oppdateringene!