ClickCease

17

SEPTEMBER, 2019

 AppConfig tilbyr funksjonalitet som skal gjøre det lettere å konfigurere apper. Men er det egentlig så lovende som det høres ut?

Hva er AppConfig?

AppConfig er en allianse av MDM/EMM- og ISV-selskaper som gikk sammen for å gjøre det enklere å adoptere Enterprise Mobility i bedrifter ved å tilrettelegge utvikling av apper som kan administreres fra et hvilket som helst MDM/EMM-system.

Hvis du utvikler en app som er beregnet på bedrifter, vil den mest sannsynlig inneholde sensitive data eller trenger tilgang til bedrifstsystemer. AppConfig skisserer verktøy og bestepraksis som utviklere kan følge for å enkelt sikre, konfigurere, rulle ut, og forvalte bedriftsapplikasjoner.

Ikke COSU-vennlig

AppConfig faller dessverre, enn så lenge, litt utefor COSU-miljøer. Man er avhengig av Managed Google Play og tilsvarende for iOS, noe de færreste COSU-miljøer benytter seg av. I tillegg er det kun mulig å sende ut statisk data, ikke unik data per lokasjon. En typisk situasjon ville vært å sende ut IPen til lokasjonens lokale bakromsserver, per lokasjon. Men enn så lenge er ikke dette inkludert i scopet til AppConfig.  Sjekk heller appen IP to URL, den løser blant annet det problemet.

 

AppConfig logo

Hvorfor trengs AppConfig?

Tidligere måtte utviklere bruke proprietære SDKer (Software Development Kits) eller App Wrapping verktøy for å sikre, konfigurere, rulle ut, og forvalte appene sine via en MDM/EMM-løsning som SOTI MobiControl. Dette laget en separat versjon av appen for hver EMM-plattform, noe som igjen bød på en myriade av utfordringer. Utviklere måtte lære hvordan man skal konfigurere og sikre sin egen app for hvert enkelt EMM-system.

1. Utviklere vedlikeholdt flere kildekoder for hver app, noe som ga unødvendig merarbeid og forlenget tiden det tok å vedlikeholde og rulle ut apper.

2. Sluttbrukere så flere like apper i Google Play/AppStore og visste ikke hvilken de skulle laste ned.

3. De lastet ned feil app som igjen resulterte i en telefon til brukerstøtte.

Den tradisjonelle metoden har vært utfordrende for utviklere, sluttbrukere og IT -administratorer. 

“Med AppConfigs verktøy og bestepraksiser, trenger ikke lenger utviklere å tenke på EMM-spesifikke integrasjoner i de aller fleste tilfeller”

AppConfig – status i dag 

Med AppConfigs verktøy og bestepraksiser, trenger ikke lenger utviklere å tenke på EMM-spesifikke integrasjoner i de aller fleste tilfeller. Faktisk dekker AppConfig ca. 80% av bedriftenes behov, mens de 20% mest komplekse tilfelle vil fremdeles trenge SDKer. ISVer (Independent Software Vendors) som Salesforce, Oracle, SAP og mange flere, adopterer nå AppConfig i stor skala, da de ikke trenger proprietære SDKer eller App Wrapping.

 

AppConfig illustrasjon sikkerhetspolicyer
AppConfig illustrasjon Single Sign-On
AppConfig illustrason App Tunnel
AppConfig illustrasjon app konfigurasjon

Hvordan fungerer AppConfig

App konfigurasjon – automatisk konfigurasjon av URL/port-innstillinger, gruppekoder, epostadresser og lisensnøkler for å fjerne behovet for opplæring av sluttbrukere om førstegangsoppsett.

Sikkerhetspolicyer – begrens apper til å kun kjøre på tillatte enheter og håndhev sikkerhetspolicyer som obligatorisk kryptering og forhindre tap av data på appnivå.

App Tunnel – Tillatte apper kan bruke app tunnel for å koble til bedriftens back-end og nettverk

Single Sign-On – Aktiver Single Sign-on mellom bedriftsapper, med eksisterende autorisasjonssystemer

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste oppdateringene!