ClickCease

Zebra VisibilityIQ Foresight er et intelligent datadrevet analyseverktøy som utgjør neste steg innen analyse av business plattformer.

Zebra VisibilityIQ er et verktøy for å overvåke, måle bruk, og se de siste oppdateringene til dine ulike Zebra-enheter. IQ i betegnelsen fremhever hvordan VisibilityIQ fra Zebra er mer enn et vanlig Business Intelligence verktøy. Tjenesten er intuitiv og intelligent i sine løsninger og utforming. Da får du maksimal effekt av å bruke det i din bedrift.

VisibilityIQ fra Zebra deles i to underprodukter, Foresight og OneCare. OneCare er for vedlikehold av dine Zebra-enheter. Foresight på sin side utgjør en større tjeneste. Man får tilgang til flere verktøy, rapporter, og ikke minst full oversikt over viktig data. Som navnet antyder får du mer enn oversikt over enhetene, du får et system som gir foresight over dine Zebra-enheter.

Business Intelligence – overvåk og maksimer bruk

Zebra VisibilityIQ Foresight er et solid Business Intelligence verktøy. Det gir deg den kontrollen du trenger i din bedrift. Man får en helhetlig oversikt, og man kan lage rapporter med relevant informasjon om Zebra-enhetene dine. De ulike rapportene og dataene har som hensikt å vise og forbedre bruken av produktene for å optimalisere daglige operasjoner, samt iverksette tiltak ved behov. I stedet for å være et passivt system, oppfordres det til handling som leder til systemforbedringer for bedriften som helhet.

Zebra fremhever Foresight som en løsning som forbigår Enterprise Mobility Management systemer. Dette gjør de fordi VisbilityIQ er et fullstendig diagnoseverktøy for din bedrift som oversiktlig og intuitivt går inn og overvåker systemet for å øke effektiviteten i alt arbeid hvor Zebra-enheter er involvert. Brukergrensesnittet er basert på fliser og gir god, enkel og rask oversikt over relevant informasjon og trender. Arbeidstiden kan benyttes på å effektivisere bedriftens produksjon, og håndtere enhetsproblemer ut fra klare data, og lettfattelige behov. Dette blir presentert slik at enhver bruker kan være proaktiv, i motsetning til reaktiv.

Mannlig ansatt bruker Zebra Technologies VisibilityIQ Foresight på to skjermer

Proaktiv, ikke reaktiv

Zebra oppsummerer det godt når de sier “Gå fra å være reaktiv til å heller bli proaktiv“. Oppnåelsen av dette kommer ved å la systemet måle, overvåke, og legge planverket for det som må gjøres. Videre varsler systemet om spesifikke enhetsbehov. Zebra VisbilityIQ Foresight produserer også historikk over bruk og utstyr. Med dette synliggjøres trender over tid, og en kan merke seg eventuelle problemfelt. Dette er et nøkkelpunkt for din bruk av Zebra VisibilityIQ Foresight. Bruk informasjonen som lages til å forbedre ytelsen av hele økosystemet, både for hvert enkelt Zebra-produkt og bedriften som helhet. Vær proaktiv istedenfor reaktiv.

Zebra Technologies VisbilityIQ Foresight

Den gode oversikten i Zebra VisibilityIQ Foresight gir full kontroll over blant annet:
– Ulike enheters driftstatus
– Kritiske data, presentert på lettfattelig måte
– Enhetsspesifikk tilbakemelding

Følg med på enhetene med oversikt over blant annet:
– Batteristatus
– Aktivitetsnivå
– Lokasjon
– Eventuelle tilkoblingsproblemer
– Oversikt over reparasjoner og servicekontrakter

Med all denne informasjonen er det fare for å bli overveldet av mengden. Zebra VisibilityIQ motvirket dette ved å lage smarte rapporter som er enkle å forstå. Dette gjør at du får et verktøy som gir forutsetninger for å benytte en overflod av informasjon til å skape handling.

 

Zebra Technologies VisibilityIQ Foresight brukergrensesnitt

 

VisibilityIQ – Foresight og OneCare forskjeller

Et punkt som er verdt å gjenta, da spørsmålet stadig dukker opp, er forskjellen mellom VisibiltyIQ Foresight, og OneCare.

• Foresight kombinerer en rekke analyser og verktøy i sine systemer for å gi deg en helhetlig oversikt. Dette leder til handling, med målsetning om å effektivisere benyttelsen av Zebra-enhetene i din bedrift.

• OneCare gir full oversikt over support, reparasjonssaker, teknisk programvare, og sikkerhetsoppdateringer. Med dette flettes VisibilityIQ inn i OneCare.

Oppsummert kan man enkelt si Zebra VisibilityIQ Foresight er en mer omfattende implementering av VisbilityIQ. Det er en frittstående tjeneste som går inn og overvåker ditt nettverk av enheter, og produserer en total oversikt over dine ulike Zebra-enheter. Målet er å gi deg og din bedrift informasjonen dere trenger for å utnytte Zebra-enhetene så effektivt som mulig.

“Målet er å gi deg og din bedrift informasjonen dere trenger for å utnytte Zebra-enhetene så effektivt som mulig.”

Zebra Visibility IQ Foresight – smart og effektivitetsdrivende

Zebra forstår de må levere helhetlige tjenester til en rekke behov. Ved siden av å produsere gode håndterminaler og verktøy for ulike arbeidsområder, tilbyr de også programvare og andre relevante løsninger for å maksimere bruk og effektivitet. Se vår oversikt over anbefalte håndterminaler her. Zebra VisibilityIQ Foresight går inn som en del av et helhetlig økosystem med produkter og tjenester hvor intelligente tilbakemeldinger og automatiserte rapporter gir deg en uovertruffen kontroll over systemet.

 

Illustrasjonsbilde av Zebra Technologies VisibilityIQ Foresight

 

Administrasjon og forvaltning

Zebra Technologies VisbilityIQ Foresight trenger et Mobile Device Management system og passer spesielt godt sammen SOTI MobiControl. Mobile Device Management hjelper deg med førstegangsoppsett, administrasjon og forvaltning av alle dine mobile enheter. Dette inkluderer håndterminaler, nettbrett, smarttelefoner og annet mobilt utstyr. 

Om du trenger mer informasjon om Zebra Technologies VisibilityIQ Foresight vil vi du tar kontakt med oss. Vi er din Enterprise Mobility partner og har gode erfaringer med å hjelpe våre kunder oppnå høyere effektivitet og enklere hverdag.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste oppdateringene!